Nordic Bitumen AB

Är ett familjeföretag som bildades 2003, idag drivs företaget av systrarna Ulrika och Anna Berglund

a
pic

Om Nordic Bitumen

Verksamheten består av import, transport samt leverans av bitumen produkter främst för vägändamål. Vi har specialiserat oss på helheten, att styra och kontrollera produkten - från lastningsplats till leveransplats i alla former av import/export transport via sjö och väg.

Ulrika Berglund

Mobile: +46 (0)73 080 0131

E-mail: ulrika.berglund@nordicbitumen.se

Anna Berglund

Mobile: +46 (0)73 080 0133

E-mail: anna.berglund@nordicbitumen.se